Nieuwsoverzicht

Registratiebelasting in het Vlaams Gewest

De registratiebelasting wordt berekend op de overeengekomen prijs, verhoogd met de bedongen lasten, en bedragen normaal 6% voor de aankoop van de enige eigen gezinswoning. Dit tarief is niet langer afhankelijk van het kadastraal inkomen van uw woning.

U geniet 6% voor de aankoop indien:

- De aankoop door één (of meerdere) natuurlijke persoon (personen) gebeurt

- De aankoop een gezinswoning betreft. Het moet om een bestaande woning gaan, dat hoofzakelijk dient of zal dienen voor de     huisvesting van één gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van het gunstregime

- De koper of kopers nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond zijn

- Het om de aankoop van de hele volle eigendom gaat

- Het een zuivere aankoop betreft; ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking

- De koper op het adres van de gekochte woning ingeschreven wordt in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte

Opgelet: voor de aankoop van een onroerend goed dat niet onder deze voorwaarden valt, is het tarief van 10% nog altijd van toepassing!

Voor meer informatie: Notaris.be